top of page

Projektet pågick i ett år under perioden 28 januari 2018 till den 30 oktober 2018.

Din röst gör skillnad

Din Röst Gör Skillnad är ett projekt finansierat av MUCF med syftet att öka valdeltagande i socioekonomisk utsatta områden. Genom samverkan med aktörer civilsamhället och informationsspridning samt lokalt förankrade demokratiambassadörer lyckades projektet nå goda resultat.  

ZigZag genomförde även fysiska 
föreläsningar om demokrati och vikten av att rösta till olika verksamheter, allt från folkhögskolor till lokala föreningar och studieförbund.

mucf.png

Avslutade projekt

bottom of page