top of page

om oss

En partipolitisk och religiös obunden förening som grundades i oktober 2017, Rosengård, Malmö.

ZigZag kämpar för att alla individer ska ha rätten till lika förutsättningar och för att stärka ungas delaktighet, inflytande och engagemang.

Stöd
& utveckling

Våra löpande aktiviter drivs idag av unga fostrade i föreningen. Unga som en dag hade en idé, idén blev till en verklighet med stöd och vägledning av föreningen.

Vi tror på styrkan av att dela med sig
kunskap till varandra för att gemensamt utvecklas. 


Har du en idé? Vad väntar du på?

 

Utbildning
 

Genom åren har ZigZag drivit utbildningar inom projektledning, ledarskap, retorik och ekonomi. Grunden i våra utbildningar är att täcka upp med utbildningar med fokus på teman som generellt glöms bort i det traditionella skolsystemet. 

Håll utkik efter nästkommande utbildning på
sociala medier. 

Fotboll

Intresserad? 
Vi spelar 5 vs 5 i minst två timmar i Malmös olika sporthallar, både vardagar och helger

Rekommenderad ålder: 15-25

Anmäl dig genom att kontakta oss på sociala medier!

  • Facebook
  • Instagram

CAMPS

Fyra gånger om året åker vi iväg med cirka 25 ungdomar på läger över helgen.

Under Campen håller ZigZag i utbildningar för unga med utgångspunkt i
empowerment
(egenmakt)

Kontakta oss för intresseanmälan!

YOUTH
CLUB

Vår ungdomsgrupp startades av  unga i föreningen. Syftet är att föra samman 20 ungdomar från olika stadsdelar i Malmö. Innehållet bestäms gemensamt i gruppen och handlar om ledarskap, politisk inflytande, retorik, privatekonomi och chill. Som avslut får ungdomsgruppen åka på ett läger tillsammans. 

Ungdomsgruppen är ett konkret exempel på hur
ZigZag aktivt arbetar med att stärka ungas delaktighet och inflytande.

Visste du att ZigZag vann priset för årets nya förening 2018 som delas ut av Malmö Ideella

bottom of page